06-27 05 74 64 sacha@sachageerlings.nl

Wat kan ik voor je doen?

Een leven lang leren, zodat je mogelijkheden tot bloei komen, en je vol inspiratie en energie in het leven staat, dat is waar ik in mijn praktijk een bijdrage aan lever door middel van psychologisch advies, coaching en counseling.

Ik draag bij aan een scherper en helderder zelfinzicht, en begeleid ik je bij het maken van keuzes op basis van je waarden en doelen en de ontwikkeling van de vaardigheden die je daarbij nodig hebt.

Middelbare scholieren en studenten kunnen bij mij terecht voor advies, coaching en counseling, gericht op het vergroten van de school- of studiemotivatie, het verminderen van faalangst, het ontwikkelen van een groei-mindset, trainen van vaardigheden voor het leren en studeren en het verkrijgen van meer zelfinzicht ten behoeve van studiekeuze. Zowel kort advies, een los consult of een begeleidingstraject zijn bij mij mogelijk.

(Hoog)begaafdheid

Mijn praktijk is gespeclaliseerd in vraagstukken rondom (hoog)begaafdheid. Echter, ook studenten die denken dat dit thema bij hen geen rol speelt zijn van harte welkom. .

(Hoog)begaafdheid houdt in dat je grote aanleg op een of meerdere gebieden, en een karakteristieke combinatie van persoonskenmerken hebt, zoals een grote intensiteit en gedrevenheid. Niet bij iedereen zijn begaafdheidskenmerken even goed zichtbaar, doordat er sprake is van onderpresteren, of doordat de omgeving de kenmerken niet herkent als begaafdheidskenmerken. Ik hanteer een brede definitie ven begaafdheid en beschouw (hoog)begaafdheid als een gebied waarbinnen er heel veel variatie is, tussen mensen en hun kenmerken.

Werkwijze

Na een korte vrijblijvende telefonische oriëntatie van maximaal een kwartier besluiten we of er een kort advies (tegen tarief), of een intake-/adviesgesprek gepland wordt. Daarin verkennen we de hulpvragen en bepalen we of en welke vervolgstappen wenselijk zijn.