06-27 05 74 64 sacha@sachageerlings.nl

Veelgestelde vragen

Is deze praktijk alleen voor hoogbegaafde studenten?
De praktijk is gespeciaiiseerd in vraagstukken waarbij hoogbegaafheid een rol speelt of kan spelen. Maar alle studenten in het hoger onderwijs (hbo en wo) zijn van harte welkom in de praktijk. 
Kan ik hier terecht voor therapie?
Bij matige of ernstige stemmings- en/of gedragsproblemen, zoals angst en depressie,  overmatig drank- of middelengebruik, schulden, gokken, overmatig gamen en andere problemen wordt coaching en counseling afgeraden en wordt therapie bij een BIG-geregistreerd psycholoog of psychiater geadviseerd.
Wat is het verschil tussen coaching en counseling?
Bij coaching ligt het accent op het ontwikkelen en inzetten van vaardigheden om bepaalde lastige situaties te hanteren of concrete doelen te behalen. Bij counseling ligt het accent op het ontwikkelen van meer zelfinzicht en het zoeken van antwoorden op vraagstukken rondom waarden en zingeving. 
Kan ik de kosten vergoed krijgen?

De kosten komen niet in aanmerking voor vergoeding. Wel kan er een betalingsregeling worden afgesproken .

Ik zoek coaching om te bepalen wat voor studie beter bij me past, kan ik daarvoor ook bij deze praktijk terecht?

Voor vraagstukken rondom studiekeuze ben je van harte welkom op de praktijk. Door middel van gesprekken, oefeningen en coachingsinstrumenten kan je begeleid worden in het zoeken naar wat bij jou past. Er wordt geen gebruik gemaakt van (studiekeuze/loopbaan-)tests.

Ik zit op de middelbare school, kan ik dan ook hier terecht?

Ook als je op de middelbare school zit of tussen middelbare school en vervolgopleiding in zit kun je voor een adviesgesprek, coaching of counseling bij de praktijk terecht. Als je onder de 16 jaar bent worden de ouders/verzorgers altijd hierbij betrokken.  Als je 16 jaar of ouder bent kun je zelf hulpverlening zoeken zonder je ouders te informeren. Dan bekijken we in overleg met elkaar welke rol voor je ouder(s)/verzorger(s) wenselijk is. 

Is er ook aanbod voor mensen die zelf met studenten werken?

Voor studieadviseurs, studentendecanen, studieloopbaanbegeleiders en professionals met eigen praktijk is er de mogelijkheid voor een maatwerk aanbod, bijvoorbeeld een workshop, lezing of training. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.